League: Norvegia Eliteserien

3 - 1
Tempo pieno
2 - 3
Tempo pieno
0 - 1
Tempo pieno
2 - 1
Tempo pieno
5 - 0
Tempo pieno
2 - 0
Tempo pieno